Rusztowania w Polsce – historia rozwoju rynku

Rusztowania, jakie wykorzystywane są obecnie podczas realizacji prac remontowych i budowlanych znacznie różnią się od tych, z jakimi mieliśmy do czynienia jeszcze 20 – 30 lat temu. Powstały nowoczesne, zaawansowane technologie i systemy. Zmieniły oczekiwania odnośnie zarusztowywania powstających konstrukcji budowlanych oraz złożonej linii architektonicznej. Zostały wprowadzone restrykcyjne przepisy prawne określające zasady bezpiecznej eksploatacji rusztowań. Wszystko to przyniosło rezultat w postaci nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań obecnych dzisiaj na wielu placach budowy. Jak zatem rozwijał się rynek rusztowań w Polsce?

Rusztowania w Polsce to czas przed i po latach 90-tych

Jeśli chcielibyśmy wyznaczyć jakąś granicę, która wyraźnie rozdzieliłaby czas przeszły i obecny w konstrukcji rusztowań, byłyby to zapewne lata 90-te. Dlaczego? Otóż do tego czasu na polskich budowach obecne były przede wszystkim rusztowania rurowo-złączkowe. Były to popularnie określane i znane wszystkim, jako tzw. rusztowania warszawskie. Tego typu konstrukcje stanowiły podstawowy element niemal każdej ówczesnej budowy. Konkretne zmiany na polskim rynku rusztowań nastąpiły dopiero w latach 90-tych. Ich pojawienie się było bezpośrednim następstwem zmian, jakie zachodziły zarówno w budownictwie (nowe, wysokie obiekty o złożonej linii architektonicznej). Zmiany nastąpiły również w innych, niebudowlanych dziedzinach, które rozpoczęły eksploatację rusztowań, a także w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy.
Co jeszcze wypłynęło na rozwój rynku rusztowań w Polsce? Przede wszystkim oczekiwania wobec samych rusztowań. Rynek wymagał, aby były one funkcjonalne, bezpieczne i uniwersalne. Warunki w tym zakresie dyktowane były i wciąż są nie tylko przez wytwórcę rusztowań i ich odbiorcę użytkowania, ale także szereg innych podmiotów. Można tu wymienić, np. instytucje certyfikujące systemy rusztowań, wydające im atesty lub też organy zajmujące się normami.

Nowoczesne rusztowania systemowe

Lata 90-te przyniosły rozwiązanie, jakim są rusztowania systemowe. Za granicami kraju odkryto wówczas bowiem, że można zaprojektować i skonstruować coś, co będzie rozwiązaniem zarówno funkcjonalnym, jak i bardziej bezpiecznym. Wypadkowość podczas pracy przy montażu i eksploatacji rusztowań nie pozostawiała niestety złudzeń – była wyjątkowo wysoka. Polskie budowy sięgnęły zatem po zachodnie rozwiązania i tak na rodzimym rynku pojawiały się między innymi rusztowania PLETTAC. Nadrzędnym celem była tutaj poprawa bezpieczeństwa pracowników. Nie kolidowało to w żaden sposób w osiąganiu dobrych rezultatów w zakresie funkcjonalności proponowanych rozwiązań.

Kolejne lata to rosnąca konkurencja wśród producentów. Czym zaowocowała?

Nietrudno się domyślić, że wolny, konkurencyjny rynek, jaki pojawił się w Polsce po upadku komunizmu, stworzył idealne warunki dla powstawania nowoczesnych rozwiązań w zakresie rusztowań. Producenci zaczęli prześcigać się w proponowaniu nowoczesnych, funkcjonalnych i co istotne – bezpiecznych rusztowań. Sprawił to dostęp do lepszych materiałów pochodzących z zagranicy, a także możliwość korzystania z zaawansowanych technologii i rozwiązań systemowych.

Zmiany na rynku rusztowań w Polsce dały także początek działalności w zakresie wypożyczania rusztowań, co stanowiło zupełnie nową alternatywę, znakomicie sprawdzającą się między innymi w przypadku mniejszych firm remontowo–budowlanych.

Obecnie polscy producenci dostarczają na rynek nowoczesne rusztowania posiadające certyfikaty bezpieczeństwa na montaż do 60 metrów, a firmy zajmujące się realizacją montażu wykonują z rusztowań konstrukcje ponad 100 – metrowe.