RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
/RODO/

Administratorem danych osobowych jest DARIUSZ TELKA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SLV GROUP DARIUSZ TELKA , NIP: 9111679241, REGON: 933024478, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Cieśle 31 b, Oleśnica 56-400, adres poczty elektronicznej: rodo@slv-group.eu , tel. +48 71 315 41 40
Podmiotem który prawnie zabezpiecza Nam ochronę Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokaci Kulpa i Kulpa – Podgóreczni sp. p. mająca siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Stefana Batorego 1/4 , 85 – 104, telefon : 600 – 035 – 330 , + 48 52 322 40 29 ; mail : kulpapodgoreczny@wp.pl ;
Państwa dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego, w celu ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, zawierania umów, wykonywania umów oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu biznesowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak w szczególności prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe;
Państwa dane mogą być udostępniane odbiorcom – w niezbędnym zakresie – jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku, gdy wymaga tego umowa, którą dla Państwa realizujemy. W szczególności są to podmioty księgowe, prowadzące działalność pocztową, kurierską, pomocy prawnej, płatniczą;
Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na realizację umowy, którą dla Państwa wykonujemy , przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa;
Uprzejmie informujemy, że posiadacie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo żądania sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych,

c) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

f) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednak nie wpłynie to na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Posiadacie Państwo prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

Nie przetwarzamy Państwa danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

Dane osobowe przetwarzane są w naszej bezpiecznej infrastrukturze informatycznej w Polsce oraz w siedzibie firmy ;

Dane osobowe zabezpieczone są w odpowiedni sposób, który spełnia najwyższe standardy ochrony ;

Zabezpieczenie danych osobowych jest monitorowane również przez Naszą Kancelarię Adwokacką ;

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celach kontaktów biznesowych z SLV GROUP Dariusz Telka.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych informacji można się z nami skontaktować, pisząc na adres rodo@slv-group.eu .